Uuri, avasta ja loo...

MeistDragonite MTÜ on loodud eesmärgiga edendada ja populariseerida teadushuviharidust Lääne-Virumaal . Peame oluliseks, et õpilased saaksid oma õppe- ja huvihariduslikus tegevuses kasutada tänapäevaseid õppevahendeid. Meie õpetajad on loovad - valmis juhendama.

Hetkel viime läbi ülemaakonnalist projekti "Digitehnoloogia ainetundides", mis on ellu kutsutud "Õppevara kasutuselevõtt Klass+" projekti nime all SA Innove poolt Euroopa struktuurifondide toel. Projektis osaleb üle 1800 õpilase ja üle 100 õpetaja üheksast maakonna üldhariduskoolist. Projekti sisuks on huvihariduslike tegevuste lõimimine üldhariduse õppekavaliste tegevustega ning sobivate tehnoloogiliste vahendite kasutamine nendes tegevustes. Projekti periood on 01.09.2018-31.08.2020.

Lisaks korraldame LTT valdkondlikke töötubasid nii noortele, kui ka juhendajatele, viime läbi koolitusi, korraldame laagreid. Räägime kaasa kohalikus valdkondlikus arengus ja oleme avatud kõikidele koostöövõimalustele valdkonnas.

Huviringid

Robootika huviringe 2019-20 õppeaastal ei toimu

I aste algajad


Robootika huviringe 2019-20 õppeaastal ei toimu

I aste edasijõudnud


Robootika huviringe 2019-20 õppeaastal ei toimu

II aste


Robootika huviringe 2019-20 õppeaastal ei toimu

Toetajad


Mida pakume?

  • Robootika huviringide korraldamine
  • Sünnipäevapakett
  • Robootika töötuba
  • Õppematid

Dragonite MTÜ

Reg nr. 80409536
Postiaadress:
Vabaduse 24, 44308 Rakvere

Moonika Kõrre - projektijuht

+372 510 4149
info@tehnoloogiakool.ee

Rasmus Kits - juhatuse liige

+372 5375 1000
info@tehnoloogiakool.ee